top of page
child-865116_1920.jpg

Školství

Školství je druhým ze tří pilířů Demosthena. Rozděluje se na Denní pobyt - Mateřskou školu speciální a Speciálně pedagogické centrum.

bottom of page