top of page

17. října 2024

NEUROVÝVOJOVÁ ONEMOCNĚNÍ VČERA, DNES A ZÍTRA

Neuroporuchy_program_A4_Stránka_1.jpg

Informace pro návštěvníky

Konference se koná 17. října 2024 v Červené aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na adrese Pasteurova 1 400 96, Ústí nad Labem-město. Červená aula se nachází v budově Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v kampusu UJEP.

Určeno odborné veřejnosti

Akreditace akce bude zajištěna

bottom of page