top of page
PIT_0734.jpg

Zdravotnictví

Zdravotnictví je prvním ze tří pilířů DEMOSTHENA a dělí se na čtyři odborné ambulance. Dětská klinická psychologie, Klinická logopedie, Ergoterapie a Fyzioterapie.

bottom of page