top of page
hands-2847508_1920.jpg

Sociální péče

Sociální sféra je třetím ze tří pilířů DEMOSTHENA. Zahrnuje sociální službu Raná péče, což je služba určená rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem od narození do 7 let věku, která je realizována v terénu.

bottom of page