top of page

Služby

Raná péče

Dítě si hraje

Úvod

Raná péče je jednou z částí DEMOSTHENA – centra odborné komplexní péče pro děti.

Raná péče je sociální služba určená rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem od narození do 7 let věku, která je realizována v terénu – v domácím prostředí rodiny. Je poskytována bezplatně rodinám s dětmi z celého Ústeckého kraje.

Ranou péči upravuje Zákon O sociálních službách 108/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona je raná péče poskytována bezplatně.

Cílem rané péče je snížit negativní vliv zdravotního postižení nebo vývojové poruchy na dítě a jeho rodinu, posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech. Pro dítě, jeho rodinu i společnost vytvořit podmínky sociální integrace.

První kontakt je většinou telefonický či prostřednictvím mailu. Sociální pracovník s rodiči domluví informační setkání. Informační setkání probíhá zpravidla v přirozeném prostředí zájemců o službu, případně v prostorách centra. Provede místní sociální šetření. Následně vyplní žádost a shromáždí informace pro vstupníní posouzení. Dále jsou předány informace pro uzavření dohody o poskytování sociální služby, základní anamnestické údaje, případně výsledky doposud provedených vyšetření. Stanoví se domluvené datum vstupního jednání – vstupního posouzení.

Vstupní posouzení probíhá v prostorách poskytovatele, trvá zpravidla 45 – 60 minut. Tým posoudí potřeby klienta, vypracuje zprávu, která obsahuje aktuální stav vývoje dítěte v rodině, návrhy vhodné stimulace a návrhy provedení dalších vyšetření. Zpráva slouží jako podklad pro následnou práci s dítětem a rodinou. Na základě vstupního posouzení je určen po dohodě s budoucím klientem poradce rané péče pro danou rodinu, který následně rodinu plánovaně navštěvuje.

Samotný průběh rané péče spočívá ve výjezdech poradce rané péče do rodiny, kde s rodiči a dítětem pracuje na základě domluveného individuálního plánu, který vychází z přání rodičů (například nácvik soběstačnosti v oblasti osobní hygieny), výsledků doposud provedených vyšetření a vlastního odborného úsudku a znalostí. Poradce rané péče poskytuje rady a doporučení k podpoře vývoje dítěte, výběru vhodných pomůcek, hraček a doporučuje případná další vyšetření.  Při své práci vychází z odborných zpráv, včetně odborného posouzení aktuálního stavu jednotlivých vývojových oblastí.

Výjezdy do rodin jsou standardně realizovány 1x za 6 – 8 týdnů. Na základě předběžné domluvy v pracovních dnech mezi 7-19 hod. Doba konzultace je individuální, zpravidla v rozmezí od 60 – 180 minut.

Návštěvy poradce rané péče nesuplují péči specialistů v ordinacích. Hlavním a jediným garantem péče o dítě a jeho vývoj jsou rodiče.

Jak požádat o službu?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 411 198 970, 606 768 577 nebo nám rovnou napište email na adresu ranapece@demosthenes.cz

 

Bc. Veronika Kopalová

vedoucí rané péče

tým poradců rané péče

Informační leták rané péče DEMOSTHENA vznikl za podpory Nadace SIRIUS

Vzdělávání odborníků (školení a odborné kurzy) byly realizovány za podpory Nadace ČEZ

 

V roce 2023 nás podpořili:

ústecký kraj logo

Ústecký kraj

město ústí logo

Statutární město Ústí nad Labem

Chomutov logo

Statutární město Chomutov

ÚK.jpg

Ústecký kraj

UL.jfif

Statutární město Ústí nad Labem

chomutov_2011_logo_RGB-1_edited.jpg

Statutární město Chomutov

Teplice.png

Statutární město Teplice

mesto-most-logo-lemon_design-00-1140x641.jpg

Statutární město Most

LTM.png

Město Litoměřice

čez logo

Nadace ČEZ

logo-nadace-positiv.png

Nadace SIRIUS

logo_domek_02-06.png

Demosthenes

bottom of page