top of page

Odborná činnost

Bejšovcovy semináře

hands-close-up-co-workers-writing.jpg

K čemu slouží

Jsou vnitřním institutem pro vzdělávání našeho víceoborového a mezirezortního týmu, někdy zároveň slouží k odborné diskusi se zájemci z řad dalších oborů mimo Demosthena. Nesou název po dětském neurologovi MUDr. Miroslavu Bejšovcovi, který byl jedním z prvních členů našeho týmu.

bottom of page