top of page

4. skupina

Krtečci

Třída Krtečci (4. skupina) je určena pro děti, které vyžadují strukturovaný prostor a čas. Ve třídě je maximálně 8 dětí, o které se starají dva kvalifikovaní pedagogové a jeden asistent pedagoga.

Vzhledem k nižšímu počtu dětí ve třídě je zde prostor pro individuální přístup. Děti se učí nenásilně přizpůsobovat vymezeným pravidlům, respektovat další děti i dospělé osoby a zároveň jsou maximálně uznávány jejich individuální zvláštnosti a potřeby. Ve třídě Krtečků je vytvářeno bezpečné a láskyplné prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet přiměřeně svým možnostem a schopnostem.

Třídní plán se opírá o TEACCH program neboli strukturované učení, který byl vyvinut primárně pro děti s poruchami autistického spektra. Jedná se o systém výchovy a vzdělávání, mezi jehož principy patří individualizace, strukturalizace, vizualizace a neméně důležitá motivace. Zjednodušeně řečeno je celý program uzpůsoben tak, aby byl pro děti předvídatelný a cítily se tak v prostředí třídy bezpečně. Na základě doporučení a po konzultaci s odborníky využívají pedagogové prvky ABA terapie, VOKS neboli výměnný obrázkový komunikační systém a další metody alternativní a augmentativní komunikace.

„Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu… Nekráčej, za mnou, možná tě nedokážu vést… Kráčej vedle mne a buď můj přítel“          

Albert Camnus

Mgr. Lucie Tománková
pedagog

Bc. Markéta Nováková
pedagog

Lucie Tanečková
asistent pedagoga

bottom of page