top of page

1. skupina

Myšky

Skupina je určena pro 8 dětí většinou ve věku od 3 do 5 let. Mnohdy je to jejich první zkušenost se školským zařízením. Cílem skupiny je vytvořit klidnější prostředí, díky kterému rychleji proběhne adaptace na nové prostředí, seznámení a osvojení si režimu dne ve skupině. V průběhu celého roku s dětmi navštěvují různé akce - exkurze u hasičů, keramika apod. a podnikají výlety jako např. výlet na Větruši, solná jeskyně, Snoezelen. S dětmi pracuje dle jejich individuálních potřeb kvalifikovaný pedagog Tereza Hnyková a kvalifikovaný asistent pedagoga Denisa Kocumová.

Tereza Hnyková

pedagog

 

Denisa Kocumová

asistent pedagoga

bottom of page