top of page

Místo konání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Červená aula

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem-město

Červená aula se nachází v budově Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v kampusu UJEP.

bottom of page